វ.ប.ក ជួបជាមួយ ក្រុមហ៊ុន KOJIMAGUMI

នាថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង៩:០០ព្រឹក ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី

[ Read more...]

MOU រវាង GUT និង ITC

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង១៥:០០ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី និង លោកបណ្ឌិត ជុនហៀង ថាវរិទ្ធិ

[ Read more...]

MOU រវាង ITC និងក្រុមហ៊ុន DENSO

ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ មានធ្វើពិធីចុះអនុស្សារណះយោគ យល់រវាងក្រុមហ៊ុន DENSO និងសាលាតិចណូ។

[ Read more...]

បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម យក់ ង៉ុយ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា

[ Read more...]

សេចក្តីប្រកាសពត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសពត៌មាន!

[ Read more...]

More Articles...

 1. ផ្តល់បទពិសោធន៍ និងអនុសាសន៍ល្អៗ
 2. ពិភ្សាផ្នែកគីមីចំណីអាហារ ជាមួយសកលវិទ្យាល័យថៃ
 3. E-Learning របស់ ITC និងទូរទស្សន៍អប្សរា
 4. អន្តរជាតូបនីយកម្មនៃគ្រិះ ស្ថានឧត្តមសិក្សា
 5. ការប្រជុំវាយតម្លៃអគារសិក្សា ១ខ្នង ៦ជាន់
 6. សិក្ខាសិលា E-learning រវាង ITC and USS
 7. ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាង ITC​ and SIIT
 8. MOU រវាង ITC and UKM
 9. ក្រុមស្រាវជ្រាវថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើត
 10. MOU រវាង ITC និង MIREA
 11. កិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិវ.ប.ក.២០១៦
 12. លិខិតសរសើរពី Jica ឆ្នាំ២០១៥
 13. ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី បានទទួលលិខិតសរសើរ…
 14. ទិវាជាតិ ១២ ធ្នូ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើជួញដូរមនុស្ស
 15. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើកាតសម្គាល់និស្សិត
 16. ITC និង FASMEC
 17. សិក្ខាសាលាស្តីពីលើក កំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
 18. លទ្ធផលប្រលងចូលតិចណូ ២០១៥-២០១៦ ផ្នែកវិស្វករ
 19. លទ្ធផល បរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្ម ចេញផ្សាយហើយ
 20. ការប្រជុំបើកបវេសនកាល ២០១៥-២០១៦
 21. ការទទួលពាក្យសំរាប់បរិញ្ញាបត្ររង ចាប់ផ្តើមហើយ
 22. ការប្រឡងប្រជែង​នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃស្អែក ២៩ កញ្ញា ២០១៥ ដូចបានគ្រោងទុក
 23. ការចុះឈ្មោះប្រឡងចូល សាលាតិចណូ ២០១៥-១៦
 24. ការជ្រិសរើសនិសិ្សត ២០១៥-១៦
 25. ពិធីប្រគល់មជ្ឈមណ្ឌល...
 26. ការស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០១៥
 27. កម្មវិធីសំរាប់និស្សិតT2
 28. ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ីនៅកម្ពុជា
 29. ទិវាវិទ្យាសាស្រ្ត ឆ្នាំ២០១៥
 30. Short courses training in IT
 31. វ.ប.ក.នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ត ASIA
 32. ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ី​​ (SCA)
 33. វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាទី១ នៅកម្ពុជា

Link to Facebook