អន្តរជាតូបនីយកម្មនៃគ្រិះ ស្ថានឧត្តមសិក្សា

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃអង្គារទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០២៖០០នាទីរសៀល

[ Read more...]

ការប្រជុំវាយតម្លៃអគារសិក្សា ១ខ្នង ៦ជាន់

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៩៖០០នាទី មានការប្រជុំពិនិត្យវាយតម្លៃអគារ

សិក្សា១ខ្នង ៦ជាន់។

[ Read more...]

ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាង ITC​ and SIIT

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង៩៖០០ព្រឹក លោកបណ្ឌិត ជុនហៀង ថាវរិទ្ធិ និងក្រុមការងារ បានទទួលជួប លោកបណ្ឌិត NARAMETH Nananukul មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Sirindhorn International Institute of Technology (Thailand) ដើមី្បពិភាក្សាលើការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនង រវាងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងពីរ ជាពិសេសលើជំនាញ Computer Sciences

MOU រវាង ITC and UKM

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង៨៖០០ព្រឹក លោកបណ្ឌិត ជុនហៀង ថាវរិទ្ធិ និងក្រុមការងារ បានទទួលជួប លោកស្រីបណ្ឌិត ROSILAH Hassan និង ក្រុមការងារ មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Universiti Kebangsaan Malaysia ដើមី្បចុះហត្ថលេខា អនុសារណៈយោគយល់គ្នា រវាងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងពីរ ដើមី្បធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី។

More Articles...

 1. ក្រុមស្រាវជ្រាវថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើត
 2. MOU រវាង ITC និង MIREA
 3. កិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិវ.ប.ក.២០១៦
 4. លិខិតសរសើរពី Jica ឆ្នាំ២០១៥
 5. ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី បានទទួលលិខិតសរសើរ…
 6. ទិវាជាតិ ១២ ធ្នូ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើជួញដូរមនុស្ស
 7. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើកាតសម្គាល់និស្សិត
 8. ITC និង FASMEC
 9. សិក្ខាសាលាស្តីពីលើក កំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
 10. លទ្ធផលប្រលងចូលតិចណូ ២០១៥-២០១៦ ផ្នែកវិស្វករ
 11. លទ្ធផល បរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្ម ចេញផ្សាយហើយ
 12. ការប្រជុំបើកបវេសនកាល ២០១៥-២០១៦
 13. ការទទួលពាក្យសំរាប់បរិញ្ញាបត្ររង ចាប់ផ្តើមហើយ
 14. ការប្រឡងប្រជែង​នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃស្អែក ២៩ កញ្ញា ២០១៥ ដូចបានគ្រោងទុក
 15. ការចុះឈ្មោះប្រឡងចូល សាលាតិចណូ ២០១៥-១៦
 16. ការជ្រិសរើសនិសិ្សត ២០១៥-១៦
 17. ពិធីប្រគល់មជ្ឈមណ្ឌល...
 18. ការស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០១៥
 19. កម្មវិធីសំរាប់និស្សិតT2
 20. ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ីនៅកម្ពុជា
 21. ទិវាវិទ្យាសាស្រ្ត ឆ្នាំ២០១៥
 22. Short courses training in IT
 23. វ.ប.ក.នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ត ASIA
 24. ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ី​​ (SCA)
 25. វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាទី១ នៅកម្ពុជា

Link to Facebook