សេចក្តីប្រកាសពត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសពត៌មាន!

[ Read more...]

ផ្តល់បទពិសោធន៍ និងអនុសាសន៍ល្អៗ

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៨៖៣០នាទីព្រឹក ក្នុងនាមឯកឧត្តមបណ្ឌិតវិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យា

[ Read more...]

E-Learning របស់ ITC និងទូរទស្សន៍អប្សរា

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃអង្គារទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៩៖០០នាទីព្រឹក

[ Read more...]

ពិភ្សាផ្នែកគីមីចំណីអាហារ ជាមួយសកលវិទ្យាល័យថៃ

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៨៖៥០នាទីព្រឹក លោកបណ្ឌិត ជុនហៀង ថាវរិទ្ធិ នាយករង   វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

[ Read more...]

អន្តរជាតូបនីយកម្មនៃគ្រិះ ស្ថានឧត្តមសិក្សា

(វបក-ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃអង្គារទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០២៖០០នាទីរសៀល

[ Read more...]

More Articles...

 1. ការប្រជុំវាយតម្លៃអគារសិក្សា ១ខ្នង ៦ជាន់
 2. សិក្ខាសិលា E-learning រវាង ITC and USS
 3. ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាង ITC​ and SIIT
 4. MOU រវាង ITC and UKM
 5. ក្រុមស្រាវជ្រាវថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើត
 6. MOU រវាង ITC និង MIREA
 7. កិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិវ.ប.ក.២០១៦
 8. លិខិតសរសើរពី Jica ឆ្នាំ២០១៥
 9. ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី បានទទួលលិខិតសរសើរ…
 10. ទិវាជាតិ ១២ ធ្នូ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើជួញដូរមនុស្ស
 11. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើកាតសម្គាល់និស្សិត
 12. ITC និង FASMEC
 13. សិក្ខាសាលាស្តីពីលើក កំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
 14. លទ្ធផលប្រលងចូលតិចណូ ២០១៥-២០១៦ ផ្នែកវិស្វករ
 15. លទ្ធផល បរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្ម ចេញផ្សាយហើយ
 16. ការប្រជុំបើកបវេសនកាល ២០១៥-២០១៦
 17. ការទទួលពាក្យសំរាប់បរិញ្ញាបត្ររង ចាប់ផ្តើមហើយ
 18. ការប្រឡងប្រជែង​នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃស្អែក ២៩ កញ្ញា ២០១៥ ដូចបានគ្រោងទុក
 19. ការចុះឈ្មោះប្រឡងចូល សាលាតិចណូ ២០១៥-១៦
 20. ការជ្រិសរើសនិសិ្សត ២០១៥-១៦
 21. ពិធីប្រគល់មជ្ឈមណ្ឌល...
 22. ការស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០១៥
 23. កម្មវិធីសំរាប់និស្សិតT2
 24. ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ីនៅកម្ពុជា
 25. ទិវាវិទ្យាសាស្រ្ត ឆ្នាំ២០១៥
 26. Short courses training in IT
 27. វ.ប.ក.នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ត ASIA
 28. ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ី​​ (SCA)
 29. វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាទី១ នៅកម្ពុជា

Link to Facebook