ក្រុមស្រាវជ្រាវថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើត

ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ក្នុងវិស័យថាមពលអគ្គិសនី និងថាមពលកកើតឡើងវិញ ត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការ

 

[ Read more...]

MOU រវាង ITC និង MIREA

ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (សាលាតិចណូ)និងសាកលវិទ្យាល័យ Moscow State University of Information Technologies, Radiologies, Radioengineering and Electronics (MIREA), សហព័ន្ធរុស្សី

[ Read more...]

កិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិវ.ប.ក.២០១៦

សំរាប់ឆ្នាំនេះ កិច្ចប្រជុំក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃគឺ ថ្ងៃទី១៦និង១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។

[ Read more...]

More Articles...

 1. ទិវាជាតិ ១២ ធ្នូ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើជួញដូរមនុស្ស
 2. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើកាតសម្គាល់និស្សិត
 3. ITC និង FASMEC
 4. សិក្ខាសាលាស្តីពីលើក កំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
 5. លទ្ធផលប្រលងចូលតិចណូ ២០១៥-២០១៦ ផ្នែកវិស្វករ
 6. លទ្ធផល បរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្ម ចេញផ្សាយហើយ
 7. ការប្រជុំបើកបវេសនកាល ២០១៥-២០១៦
 8. ការទទួលពាក្យសំរាប់បរិញ្ញាបត្ររង ចាប់ផ្តើមហើយ
 9. ការប្រឡងប្រជែង​នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃស្អែក ២៩ កញ្ញា ២០១៥ ដូចបានគ្រោងទុក
 10. ការចុះឈ្មោះប្រឡងចូល សាលាតិចណូ ២០១៥-១៦
 11. ការជ្រិសរើសនិសិ្សត ២០១៥-១៦
 12. ពិធីប្រគល់មជ្ឈមណ្ឌល...
 13. ការស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០១៥
 14. កម្មវិធីសំរាប់និស្សិតT2
 15. ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ីនៅកម្ពុជា
 16. ទិវាវិទ្យាសាស្រ្ត ឆ្នាំ២០១៥
 17. Short courses training in IT
 18. វ.ប.ក.នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ត ASIA
 19. ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ី​​ (SCA)
 20. វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាទី១ នៅកម្ពុជា

Link to Facebook