ការទទួលពាក្យសំរាប់បរិញ្ញាបត្ររង ចាប់ផ្តើមហើយ

សំណុំលិខិតនៃការដាក់ដើមី្បត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរៀន

ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្ររងផ្នែកវិស្វកម្មបានចាប់ផ្តើមហើយ

និងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។

សូមប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ប្រញាប់ឡើង

ព្រោះចំនួនមានកំណត់ !!!

 

 

ការប្រឡងប្រជែង​នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃស្អែក ២៩ កញ្ញា ២០១៥ ដូចបានគ្រោងទុក

ការចុះឈ្មោះប្រឡងប្រជែងរៀននៅសាលាបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេ នៅកម្ពុជា "តិចណូ" បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី២៧ ដូចបានគ្រោងទុក ហើយការប្រឡងប្រជែង នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃស្អែក ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រឡង៣១១៤នាក់ ។ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមអានតួលេខខាងក្រោម៖

និទ្ទេស : A= ៣១/ស្រី= ២៨,៧%
និទ្ទេស : B = ៣៥៩/១០៣ស្រី= ៣៣,%
និទ្ទេស: C = ៧៧៥/១៨៤ស្រី= ២៣,៥៤%
និទ្ទេស : D = ៨៣៦/១៨០ស្រី  =១៣,៧២%
និទ្ទេស : E = ១១១៣/២១៨ស្រី= ,%

ការជ្រិសរើសនិសិ្សត ២០១៥-១៦

Students recruitment for the new academic year T1, I1 and I3 2015-2016:

[ Read more...]

ការចុះឈ្មោះប្រឡងចូល សាលាតិចណូ ២០១៥-១៦

ការចុះឈ្មោះប្រឡងចូលរៀនសាលាតិចណូបានចាប់ផ្តើមនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ !!!

- រៀននៅសាលាតិចណូ ប្អូនៗអាចមានឱកាស ធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងទីពិសោធន៍ ដែលមានបទដ្ឋានអន្តរជាតិ!!!

- រៀននៅសាលាតិចណូ ប្អូនៗអាចមានឱកាសក្លាយ ជាវិស្វករដ៏ឆ្នើម!!!

- រៀននៅសាលាតិចណូ ប្អូនៗអាចមានឱកាស ការងារច្រើនឬបន្តការសិក្សា នៅបរទេស!!!
សូមប្អូនៗប្រញាប់ឡើង !!!

 

ពិធីប្រគល់មជ្ឈមណ្ឌល...

ដោយសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

នៃប្រទេសជប៉ុន ( JICA) វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានរួមគ្នារៀបចំ ពិធីប្រគល់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវទី១ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ពីម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក នៅឯសាលសន្និសិទនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន
រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា និងឯកឧត្តម KUMAMARU Yuji ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន ប្រចាំនៅកម្ពុជា។

[ Read more...]

Link to Facebook