ទិវាជាតិ ១២ ធ្នូ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើជួញដូរមនុស្ស

 នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ វេលា៨:០០នាទី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានរៀបចំប្រារព្ធនូវទិវាជាតិ ១២ធ្នូ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើជួញដូរមនុស្ស ដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអោយកាន់តែទូលំទូលាយ ទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស និងរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លុបបំបាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ក៏ដូចជាការបំពេញបន្ថែមនូវការយល់ដឹង បំផុសស្មារតី និងការធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោក។

[ Read more...]

ITC និង FASMEC

នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក ឯកឧត្តម អ៊ុម រម្យណី និងលោកអគ្គនាយករង ជុនហៀង ថាវរិទ្ធិ បានទទួលជួបប្រជុំ ការងារជាមួយលោក ឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ ប្រធានសម្ព័ន្ធ សមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា។ គោលដៅនៃជំនួបផ្តោតលើចំនុចសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

. វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាស្វែងយល់តម្រូវការអ្វីខ្លះ

របស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាដើមី្ប តម្រង់ទិស

ការបណ្តុះបណ្តាល ។

.សម្ព័ន្ធ សមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា នឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។

 

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើកាតសម្គាល់និស្សិត

ការិយាល័យអត្តសញ្ញាណនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា តំរូវអោយនិស្សិតគ្រប់រូបដែលមិនទាន់បានប្រគល់រូបថត ៣x៤ អោុយទៅការិយាល័យសិក្សា សូមមេត្តាផ្ញើររូបថតមកកាន់អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. អោយបានមុនថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ជាកំហិតដើម្បីបោះពុម្ភជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ត សំរាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងវិទ្យាស្ថាន។

[ Read more...]

សិក្ខាសាលាស្តីពីលើក កំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

សិក្ខាសាលាស្តីពីលើកកំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ វវាងសកលវិទ្យាល័យនិងឧស្សាហកម្ម និងយន្តការក្នុងការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ សំរាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម នៅកម្ពុជា (SMEs)

[ Read more...]

More Articles...

 1. លទ្ធផលប្រលងចូលតិចណូ ២០១៥-២០១៦ ផ្នែកវិស្វករ
 2. លទ្ធផល បរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្ម ចេញផ្សាយហើយ
 3. ការប្រជុំបើកបវេសនកាល ២០១៥-២០១៦
 4. ការទទួលពាក្យសំរាប់បរិញ្ញាបត្ររង ចាប់ផ្តើមហើយ
 5. ការប្រឡងប្រជែង​នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃស្អែក ២៩ កញ្ញា ២០១៥ ដូចបានគ្រោងទុក
 6. ការចុះឈ្មោះប្រឡងចូល សាលាតិចណូ ២០១៥-១៦
 7. ការជ្រិសរើសនិសិ្សត ២០១៥-១៦
 8. ពិធីប្រគល់មជ្ឈមណ្ឌល...
 9. ការស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០១៥
 10. កម្មវិធីសំរាប់និស្សិតT2
 11. ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ីនៅកម្ពុជា
 12. ទិវាវិទ្យាសាស្រ្ត ឆ្នាំ២០១៥
 13. Short courses training in IT
 14. វ.ប.ក.នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ត ASIA
 15. ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ី​​ (SCA)
 16. វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាទី១ នៅកម្ពុជា

Link to Facebook