សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើកាតសម្គាល់និស្សិត

ការិយាល័យអត្តសញ្ញាណនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា តំរូវអោយនិស្សិតគ្រប់រូបដែលមិនទាន់បានប្រគល់រូបថត ៣x៤ អោុយទៅការិយាល័យសិក្សា សូមមេត្តាផ្ញើររូបថតមកកាន់អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. អោយបានមុនថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ជាកំហិតដើម្បីបោះពុម្ភជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ត សំរាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងវិទ្យាស្ថាន។

[ Read more...]

ITC និង FASMEC

នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក ឯកឧត្តម អ៊ុម រម្យណី និងលោកអគ្គនាយករង ជុនហៀង ថាវរិទ្ធិ បានទទួលជួបប្រជុំ ការងារជាមួយលោក ឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ ប្រធានសម្ព័ន្ធ សមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា។ គោលដៅនៃជំនួបផ្តោតលើចំនុចសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

. វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាស្វែងយល់តម្រូវការអ្វីខ្លះ

របស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាដើមី្ប តម្រង់ទិស

ការបណ្តុះបណ្តាល ។

.សម្ព័ន្ធ សមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា នឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។

 

សិក្ខាសាលាស្តីពីលើក កំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

សិក្ខាសាលាស្តីពីលើកកំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ វវាងសកលវិទ្យាល័យនិងឧស្សាហកម្ម និងយន្តការក្នុងការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ សំរាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម នៅកម្ពុជា (SMEs)

[ Read more...]

Link to Facebook