ពិធីប្រគល់មជ្ឈមណ្ឌល...

ដោយសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

នៃប្រទេសជប៉ុន ( JICA) វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានរួមគ្នារៀបចំ ពិធីប្រគល់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវទី១ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ពីម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក នៅឯសាលសន្និសិទនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន
រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា និងឯកឧត្តម KUMAMARU Yuji ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន ប្រចាំនៅកម្ពុជា។

[ Read more...]

ការស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០១៥

Welcome to the Student Research Competition 2015!

Research plays a vital role to solve environmental, social, and economic issues, and to strive for social change. However, the research activity seems to be absent from our students, mostly at the undergraduate level. At the university level, quality-based education cannot exist without initiating research

[ Read more...]

ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អាស៊ីនៅកម្ពុជា

OUTLINE OF 2015, 15th SCA CONFERENCE IN SIEM REAP, CAMBODIA

1. Introduction of Science Council of Asia (SCA)

SCA is an international academic organization which was established in 2000 by scientific academies, etc in Asian countries which agreed on the proposal of Science Council of Japan (SCJ).

[ Read more...]

កម្មវិធីសំរាប់និស្សិតT2

ក្នុងគោលបំណងដើម្បី បង្កើននិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់ T2 និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា ដែលមានបំណងចង់ បន្តការសិក្សានៅ ឆ្នាំទី៣ នៃកម្មវិធី វិស្វកម្ម នឹងរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីពី គណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យា នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។

More...

ទិវាវិទ្យាសាស្រ្ត ឆ្នាំ២០១៥

Science, Technology, Engineering and Math (STEM) have played an important role for the development of the economic. These fields are getting more and more attention among the developing world. For this reason Cambodian government has drawn the attention through ministry of education, youth and Sports (MoYES) to promote the fields. Therefore, Scientific Day is held as a yearly event organized by the Institute of Technology of Cambodia (ITC)

[ Read more...]

Link to Facebook