ការចុះឈ្មោះប្រឡងចូល សាលាតិចណូ ២០១៥-១៦

ការចុះឈ្មោះប្រឡងចូលរៀនសាលាតិចណូបានចាប់ផ្តើមនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ !!!

- រៀននៅសាលាតិចណូ ប្អូនៗអាចមានឱកាស ធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងទីពិសោធន៍ ដែលមានបទដ្ឋានអន្តរជាតិ!!!

- រៀននៅសាលាតិចណូ ប្អូនៗអាចមានឱកាសក្លាយ ជាវិស្វករដ៏ឆ្នើម!!!

- រៀននៅសាលាតិចណូ ប្អូនៗអាចមានឱកាស ការងារច្រើនឬបន្តការសិក្សា នៅបរទេស!!!
សូមប្អូនៗប្រញាប់ឡើង !!!

 

ការជ្រិសរើសនិសិ្សត ២០១៥-១៦

Students recruitment for the new academic year T1, I1 and I3 2015-2016:

[ Read more...]

ការស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០១៥

Welcome to the Student Research Competition 2015!

Research plays a vital role to solve environmental, social, and economic issues, and to strive for social change. However, the research activity seems to be absent from our students, mostly at the undergraduate level. At the university level, quality-based education cannot exist without initiating research

[ Read more...]

ពិធីប្រគល់មជ្ឈមណ្ឌល...

ដោយសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

នៃប្រទេសជប៉ុន ( JICA) វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានរួមគ្នារៀបចំ ពិធីប្រគល់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវទី១ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ពីម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក នៅឯសាលសន្និសិទនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន
រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា និងឯកឧត្តម KUMAMARU Yuji ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន ប្រចាំនៅកម្ពុជា។

[ Read more...]

កម្មវិធីសំរាប់និស្សិតT2

ក្នុងគោលបំណងដើម្បី បង្កើននិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់ T2 និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា ដែលមានបំណងចង់ បន្តការសិក្សានៅ ឆ្នាំទី៣ នៃកម្មវិធី វិស្វកម្ម នឹងរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីពី គណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យា នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។

More...

Link to Facebook