ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងHEIP-ITC-NUBB គម្រោង FOODSTEM និងគម្រោង LBE ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង

Share on facebook
Share on google
Share on telegram

(ITC-Battambang)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងHEIP-ITC-NUBB គម្រោង FOODSTEM និងគម្រោង LBE ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង។

Recent Posts

(ITC-Phnom Penh): នារសៀលថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ូ គឹមថូ បានទទួលស្វាគមន៍លោកលោកស្រី Rebekah Bell ប្រធានអង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មី ប្រចាំនៅកម្ពុជា (The New Country Representative of the Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO)។

Read More »