សិក្ខាសាលាលើកទី២ ស្តីពី “គ្រឹះជម្រៅនៅប្រទេសកម្ពុជា” /The 2nd Seminar “Pile Foundation in Cambodia”

(ITC-Phnom Penh)៖ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ២រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៨ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ មហាវិទ្យាល័យរ៉ែ និងភូគព្ភសាស្ត្រ (GGG) នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាលើកទី២ ស្តីពី “គ្រឹះជម្រៅនៅប្រទេសកម្ពុជា”។ ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុបប្រមាណ១០០០នាក់ ដែលក្នុងនោះរួមមាននិស្សិត សាស្រ្តាចារ្យ វិស្វករ គណៈវិស្វករ និងក្រុមហ៊ុន។ នេះជាសិក្ខាសាលាលើកទី២ហើយដែល មហាវិទ្យាល័យរ៉ែ និងភូគព្ភសាស្ត្រ បានរៀបចំឡើង។ លើកទីមួយត្រូវបានរៀបចំក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងគោលបំណងធំៗចំនួន២៖ (១) បង្កើនចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពដល់និស្សិត និងវិស្វករផ្នែក គ្រឹះភូគព្ភសាស្រ្ត (Geotechnical Engineering) (២) ពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន និងស្ថាប័នផ្សេងៗ។ សិក្ខាសាលាលើកទី២នេះត្រូវបានរៀបចំរយៈពេល១ថ្ងៃ ដោយមានវាគ្មិនចំនួន៩រូបដែលជាសាស្រ្តាចារ្យ និងវិស្វករមកពីក្រុមហ៊ុន។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចដំណើរការទៅបានដោយមានការគាំទ្រ និងឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនចំនួន ៨៖ Research and Development Enterprise (RDE); 7FTD Co., Ltd, Uy …

សិក្ខាសាលាលើកទី២ ស្តីពី “គ្រឹះជម្រៅនៅប្រទេសកម្ពុជា” /The 2nd Seminar “Pile Foundation in Cambodia” Read More »