សិក្ខាសាលា ស្ដី ពី ការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការតាំងលក់ផលិតផលថ្នាំជក់

វបក -ភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃ សុក្រ ១១កេីត ខែ ជេស្ឋ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ ទី ១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ លោក សូយ ទី នាយក រង វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យា កម្ពុជា និង ជា ប្រធាន ក្រុម ការងារ យុវជន ស្ម័គ្រ ចិត្ត សសយក ប្រចាំ វបក បាន ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ក្រុម ការងារ យុវជន ស្ម័គ្រ ចិត្ត សសយក ចូលរួម សិក្ខាសាលា ស្ដី ពី ការ ហាម ឃាត់ ការ ប្រើប្រាស់ ការ ផ្សព្វផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ការ តាំង លក់ ផលិតផល ថ្នាំ ជក់ និង កិច្ច សហការ ជាមួយ ឧស្សាហកម្ម ថ្នាំ ជក់ ដែលបាន ប្រារព្ធ ធ្វើ នៅ សាល សន្និសីទ អគារ A នៃ វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យា កម្ពុជា ដែល មាន និស្សិត ចូល រួម ក្នុង កម្មវិធី ចំនួន ២៥៨នាក់ ។