អបអរសាទរ និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ លើផ្នែក Network track វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត Huawei ICT Competition 2022-2023 ដែលមានក្រុមចូលរួមទាំងអស់ 74 ប្រទេស

អបអរសាទរ និស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាចំនួន២រូប ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ លើផ្នែក Network track នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត Huawei ICT Competition 2022-2023 Global Final នៅទីក្រុង​ Shenzhen ប្រទេសចិន ដែលមានក្រុមចូលរួមទាំងអស់ 74 ប្រទេសចូលរួម