ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ ក្រោមគម្រោង S4C ADB នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបាត់ដំបង
Read More
ការចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ រវាង សាលាតិចណូ និងក្រុមហ៊ុន Renaissance Minerals ដែលជាតំបន់រ៉ែមាសស្ថិតក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី
Read More
លិខិតអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃលិទ្ធកម្មសំនង់ សំរាប់ការសាងសង់ស្ថានីយ៍រោងជាងសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល STEM (នៅខេត្តកំពង់ចាម)
Read More
កូនខ្មែរពីរនាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិល ប្រកបដោយជោគជ័យ
Read More
សកម្មភាពក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ជាតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
Read More
Board of Trustees Meeting 2021
Read More
Board of Trustees Meeting 2021
Read More
Invitation Quotation to Supply Food Processing equipment (AgriFood Lab)
Read More
Invitation Quotation to Supply Electronic Equipment For HITIHE Project
Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20