កិច្ចប្រជុំពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទឹកស្អាតរវាងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា និង រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
Read More
គណៈប្រតិភូសហគ្រិនចិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា/ Chinese Entrepreneur Delegation (CIIC International Education Technology (Beijing) Co., Ltd. Visits Institute of Technology of Cambodia
Read More
Let's join us at 2nd Green Career Fair! Date 8th to 9th June 2023, during the 12th Scientific Day of ITC
Read More
កិច្ចប្រជុំរបស់ ITC និង USS ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឆេក និងសហការី/ Meeting of ITC and UHS with the ambassador of the Czech Republic and his colleagues
Read More
គ្រឹះស្ថានដៃគូបារាំង INSA Toulouse, INP-ENSAT និងINP-ENSEEIHT បានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចឯកឧត្តមបណ្ឌិតនាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
Read More
ដំណឹងមរណភាព
Read More
នាយកនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅ សាលាIMT Mines Alès នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំង
Read More
សេចក្តីជួនដំណឹង រើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់PhD និងថ្នាក់ Master ឆ្នាំ ២០២៣-២០២៤ ផុតកំណត់ដាក់ពាក្យ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២៣
Read More
ការបង្ហាញបេះដូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាហ្គីណេស
Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20