លិខិតអញ្ចើញចូលរួមដេញថ្លៃលទ្ធកម្មទំនិញ Request for quotation To Supply Office Equipment:
Read More
សិក្ខាសាលា ក្រោមប្រធានបបទ៖ “យន្តការ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអប់រំ តាមប្រព័ន្ធ ឌីជីថល នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា”​ គាំទ្រពី គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា‌ Higher Education Improvement Project (HEIP)។
Read More
លោកស្រី Sandrine BOUCHER ប្រធាន AFD ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាលាតិចណូ/Visite de Mme Sandrine BOUCHER à l'ITC
Read More
លិខិតអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃលទ្ធកម្មទំនិញ
REQUEST FOR QUOTATIONS
To Supply and Delivery of
Develop Of Digital Library Of Khmer Palm Leaf Manuscripts Portal Platform And Weather Warning Platform
Read More
លិខិតអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃលទ្ធកម្មទំនិញ Food Lab Equipment, Measurement Equipment With Accessories And Biofilter System Accessories and Prototype Of Wastewater Treatment System
Read More
ពិធីបំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសមេដាយថ្នាក់អន្តរជាតិកំរិត CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
Read More
សហគ្រិន ឌីជីថល ៖ គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម អាជីវកម្ម ក្នុង គន្លង ថ្មី
Read More
ITC-IRD, partenaires incontournables
Read More
កិច្ចប្រជុំដាក់ដំណើរការគម្រោង ៖ SATREPS-២៖ ការបង្កើតវេទិកាគ្រប់គ្រងហានិភ័យការបំពុលខ្យល់នៅកម្ពុជា
Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20